Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE SĄ ZGODNE  

 z art.13 ust.1 pkt 2   USTAWY - PRAWO OŚWIATOWE  

z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.poz.59;949)

 oraz  z Uchwałą Nr XLV/388/18 Rady Miejskiej                                                            

w Trzebiatowie z dnia 31.01.2018 r

                                                                      

W godzinach 8:00-13:00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. 

Za każdą rozpoczętą  godzinę przed 8.00 i po13.00 opłata wynosi 1,30 zł. 

 Opłata za pełne wyżywienie wynosi 11,00 zł                                                                        

  (śniadanie – 2.40 ; obiad – 6.60  ;  podwieczorek – 2.00), 
natomiast opłata za dwa posiłki (śniadanie, obiad) 9,00 zł.

Łączny koszt za całodzienne wyżywienie wynosi 11 zł

Osoby korzystające z dopłat OPS płacą za śniadanie i podwieczorek

 

NUMER KONTA BANKOWEGO,

NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

 

55 8566 1026 0300 0147 2002 0002

 

Prosimy Rodziców o wpisanie w tytule przelewu: 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NAZWĘ GRUPY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA,

KWOTĘ ZA GODZINY ORAZ ZA WYŻYWIENIE.

                        

Opłaty naliczane są z dołu

 i należy je  dokonywać do końca każdego następnego miesiąca

 (np. za wrzesień do końca października)

 

Za każdy dzień zwłoki, są naliczane odsetki.