Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą

Rada Rodziców

 

SKŁAD ZARZĄDU RADY  RODZICÓW

w roku szk. 2023/2024

 

Przewodnicząca: .............................. Marlena Szpejenkowska

Z-ca Przewodniczącego: ...................Kamila Zalewska

Sekretarz: .........................................Katarzyna Semeniuk

Skarbnik: ..........................................Joanna Jakubowska

Członkowie: Ewelina Szymańska, Karolina Dudek, Katarzyna Magóńska , Aldona  Szczebyło, Marta Wyborska, Magdalena Szafrańska.

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Iwona Muszkiewicz

członkowie: Dominika Górska, Patrycja Iwanów

 

 

 

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW PŁATNE DO 15 LISTOPADA

 

120 zł  na pierwsze dziecko

60 zł na kolejne dzieci

 

  • W sytuacjach szczególnych uzgodnienia indywidualne

 

NUMER KONTA BANKOWEGO,

NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW:

 

19 8566 1026 0301 5293 2002 0001

Przy wpłacie na  konto proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy