Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą

O przedszkolu

Nasze Przedszkole :

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą w Trzebiatowie działa od 1945 roku. Siedziba  Przedszkola znajduje się na ul. Waryńskiego 7, w samodzielnym budynku wolnostojącym, otoczonym pięknym ogrodem z 7 salami dla dzieci. Dodatkowo posiadamy  oddział zamiejscowy:
- Trzebiatów ul. Długa11, jest to nowo powstały, nowoczesny budynek w którym znajduje się 5 sal dla dzieci oraz gabinety terapeutyczne i sala SI.

Organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty  w Szczecinie.

 • W przedszkolu bawią i uczą się dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 • Godziny pobytu dostosowane są do potrzeb rodziców,
 • Posiadamy sale wyposażone w różne zabawki i pomoce dydaktyczne( wpływają  one na właściwą realizacje programów oraz koncepcje pracy przedszkola. Spełniają one również wymogi bezpieczeństwa.)
 • W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy,
 • Wszystkie placówki posiadają duże ogrody z placami zabaw, na których dzieci mogą bawić się i obserwować przyrodę cały rok ,
 • Wykształcona kadra pedagogiczna wspomaga rozwój emocjonalny, społeczny, fizyczny i umysłowy dzieci, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, oraz uczy tolerancji i współżycia w grupie,
 • Prowadzone są zajęcia dodatkowe nie odpłatne z języka angielskiegoi zajęcia taneczne,
 • W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z:
  - pedagogiem
  - psychologiem
  - logopedą.
 • W ciągu całego roku organizujemy różne imprezy przedszkolne, uroczystości, zajęcia otwarte, warsztaty na które chętnie zapraszamy wszystkich członków rodziny,
 • Traktujemy dzieci indywidualnie, sprawiamy, że czuja się kochane, akceptowane i szczęśliwe.